Akcie

Novinky

Deti majú radi papier

Prezrite si inšpiratívnu galériu detských kreácií. viac...

Saďte stromy, vyhrajte ceny!

Mondi uvádza novú kampaň kopírovacích papierov so značkou Green Gange. viac...

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Mýty a fakty o papieri

Mýtus: Používanie papiera je zlé pre životné prostredie.

Fakt: Papier je jedným z mála udržateľných produktov.

"Lesy zohrávajú dôležitú úlohu v súvislosti so zmierňovaním dopadov klimatických zmien tým, že z atmosféry absorbujú uhlík. Vo svojej biomase uložia európske lesy takmer 80 miliárd ton uhlíka. Zásoby uhlíka v lesnej biomase sa od roku 1990 zvýšili približne o 3 miliardy ton. Toto znamená, že lesy pohlcujú približne 7 % ročnej emisie skleníkových plynov (GHG) z regiónu."
(Správa EEA – Európskej environmentálnej agentúry, Životné prostredie Európy —Stav a perspektívy, 2015)

Papierenský priemysel má celý rad rešpektovaných certifikačných systémov, ktoré zabezpečujú, aby papier, ktorý používate pochádzal z trvalo udržateľných lesných zdrojov. Dvomi najznámejšími certifikáciami sú FSC® a PEFC®.

Fakty o trvalej udržateľnosti papiera

• Na výrobu papiera sa používa drevo, skutočne obnoviteľná a udržateľná surovina.
• Certifikácia lesov zabezpečuje, aby drevo pochádzalo z dobre obhospodarovaných lesov.
• Zodpovedná produkcia dreva, celulózy a papiera je spôsobom zabezpečenia zdravých lesov.
• Počas obdobia 2005 - 2015, sa plocha európskych lesov rozrástla o plochu veľkosti Švajčiarska.
• Lesy zohrávajú dôležitú úlohu – zmierňujú dopad klimatických zmien tým, že z atmosféry absorbujú skleníkový plyn oxid uhličitý.

Mýtus: Rozloha európskych lesov sa zmenšuje.

Fakt: Rozloha európskych lesov rastie každým dňom o viac ako 1 500 futbalových ihrísk.

Za obdobie rokov 2005 - 2015 vzrástla rozloha európskych lesov o 44 000 štvorcových kilometrov – ide o plochu väčšiu ako Švajčiarsko a predstavuje viac ako 1 500 futbalových ihrísk denne!
(údaje z portálu FAO – Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, 2005-2015)

“Lesy zohrávajú dôležitú úlohu v zachovaní biodiverzity. V období rokov 2000 až 2010 vzrástla plocha chránených lesov v Európe o približne pol milióna hektárov ročne. Polovica chránených lesov je obhospodarovaná v záujme zachovania biodiverzity.“
(Správa EEA – Európskej environmentálnej agentúry, Životné prostredie Európy —Stav a perspektívy, 2015)

V severnej Európe, kde sú takmer všetky pôvodné lesy chránené, pochádza papier z poloprirodzených lesov, v rámci ktorých je starostlivo kontrolovaný cyklus výsadby, pestovania a ťažby dreva. Historické obavy severnej Európy a Kanady boli vyriešené prevažne prostredníctvom zákonodarcov, aktivistov a drevárskeho priemyslu, ktorých úsilie viedlo k ochrane pôvodných lesov.

“Rozloha lesov s certifikáciou lesného hospodárstva sa neustále zvyšuje: od 18 miliónov hektárov lesov obhospodarovaných v rámci medzinárodne overenej certifikácie v roku 2000 na 438 miliónov hektárov lesov v roku 2014.“
(Hodnotenie celosvetových lesných zdrojov – FAO Global Forest Resources Assessment, 2015)

Publikácia Mýty a fakty (pdf, 4,3 MB)