Akcie

Giroform – pre každého niečo

14.02. 2019

Kupujte samoprepisovacie papiere Giroform a získajte darček.

3 balíky Giroform + dobrá čokoláda od dobracokolada.sk 

viac...

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Zvýšenie logistického príplatku

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku dlhodobého vývoja nákladov súvisiacich s distribúciou tovaru pristúpili naši zmluvní logistickí partneri k zvýšeniu cien za prepravu.

Ako ovplyvňujúce faktory nárastu cien uvádzajú:

1. Zvyšovanie cien poistného
2. Zvyšovanie cien mýta
3. Zvyšovanie cien pohonných hmôt
4. Zvyšovanie miezd zamestnancov a externých vodičov
5. Inflácia

Na základe týchto skutočností sme nútení premietnuť toto zvýšenie do nášho logistického príplatku.
S účinnosťou od 15. 10. 2018 sa upravuje výška logistického príplatku na všetky dodávky zo skladov
SCP PAPIER na 8,50 EUR/tona.

Príplatok je na faktúrach uvádzaný ako samostatná položka „LOGISTICKÝ PRÍPLATOK“.

Oznámenie o zvýšení logistického príplatku (pdf, 149 kB)