Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

FSC®

Spoločnosť SCP PAPIER sa usiluje o zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia. Nie je nám ľahostajný nekontrolovaný nárast ťažby dreva vo svete, ktorý vedie k odlesňovaniu a devastácii obrovských území.

V roku 2008 bolo naše úsilie odmenené získaním certifikátu FSC (Forest Stewardship Council®). FSC certifikácia je celosvetovo uznávaný systém na posúdenie hospodárenia v lesoch a zároveň nástroj na sledovanie pôvodu dreva – od ťažby, cez spracovanie až po konečný výrobok. Značka FSC na výrobku je pre spotrebiteľa zárukou, že drevo použité na jeho výrobu pochádza zo zodpovedne obhospodarovaného lesa. Základom systému FSC sú dva typy certifikácie: certifikácia obhospodarovania lesov a certifikácia dodávateľského reťazca.

Od 9. septembra 2008 je spoločnosť SCP PAPIER oprávnená dodávať certifikované produkty v rámci dodávateľského reťazca FSC a podporovať tým zodpovedné obhospodarovanie lesov. Nákupom produktov s certifikátom FSC aj Vy prispievate k ochrane a obnove svetových lesov.

Certifikát FSC (súbor PDF)

Verejný záväzok ohľadne dodržiavania základných pracovných požiadaviek

Logo Forest Stewardship Council